Menu Sluiten

Mediation

Mediation als middel om conflicten en geschillen zelf op te lossen
Mediation is een manier waarop partijen bij een conflict zelf zich inzetten om tot een oplossing te komen. Er wordt dus niet door iemand anders – bijvoorbeeld een rechter – besloten wat er moet gebeuren. Dat maakt dat de gemaakte afspraken veel gemakkelijker worden nagekomen. En dat is vooral van belang als de partijen na afloop nog met elkaar te maken zullen hebben.

Daarnaast is een meer praktisch voordeel dat het oplossen van een geschil door mediation vaak veel tijd en kosten scheelt ten opzichte van een juridische procedure.

Hoe werkt mediation?
Bij mediation zitten de partijen met elkaar aan tafel met een neutrale en onpartijdige mediator. De mediator is opgeleid en getraind om de communicatie tussen de partijen te ondersteunen en ze te helpen om tot afspraken te komen die het probleem oplossen. De mediator oordeelt niet maar schept de omstandigheden waaronder partijen met elkaar in gesprek komen en blijven.

Mediation is altijd vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten vertrouwen hebben in de mediator en bereid zijn om zelf te werken aan een oplossing.

Wanneer mediation?
Mediation wordt steeds vaker ingezet bij onenigheid tussen werkgever en werknemer, maar ook bij conflicten in de zakelijke samenwerking binnen een VOF of maatschap. Maar  de meerderheid van de mediations gaat over familiezaken.

Dominique Strörmann is geregistreerd mediator en heeft een specialisatie in familiezaken.  Omdat zij aan de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand voldoet, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand aan mensen die voldoen aan de inkomensnormen, subsidie gegeven op de kosten van de mediation. Dominique Strörmann kan u daar nader over informeren.

Omdat zij ook als advocaat werkzaam is, kan ze in het geval van een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap ook de afhandeling bij de rechtbank voor u regelen.

Neem contact op
Heeft u een mediator nodig? In het intakegesprek halen we het probleem boven tafel en bepalen het tarief. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Uw probleem is onze zorg.